Prijava sažetaka

Autore pozivamo da prijave sažetak izlaganja iz područja tema konferencije putem e-mail adrese: infonipp@dgu.hr

Opseg sažetka rada iznosi maksimalno 250 riječi. Sažetak treba sadržavati: naslov rada, imena autora s adresama elektroničke pošte, tekst sažetka i do pet ključnih riječi.

Prijavu sažetaka potrebno je napraviti najkasnije do 1. listopada 2019. godine.
 ORGANIZATORI
 
 

 KORISNE INFORMACIJE

Investicijski fondovi ESF Organizaciju konferencije je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Državne geodetske uprave.