Program

 

 

Dani IPP 2016

24. i 25. studeni 2016.
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 

 

Radna verzija programa

 

8. NIPP i INSPIRE dan

25. studeni 2016.


Mjesto održavanja: Velika dvorana

8:00-09:00     

REGISTRACIJA

UVODNI DIO

Voditeljica sesije: Lj. Marić

9:00-09:45

OTVARANJE

Glazbena škola „Elly Bašić“: Glazbena točka
 
Pozdravni govor:
 
prof. dr. sc. Damir Medak, Geodetski fakultet

dr. sc. Danko Markovinović, Državna geodetska uprava

ministar Lovro Kuščević, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

POZVANA PREDAVANJA

Voditeljica sesije: Lj. Marić

9:45-10:45

AUTORI I
NASLOVI RADOVA

PREZENTACIJE
V. Cetl: INSPIRE - trenutni status i buduće aktivnosti
 
T. Petek: Infrastruktura za prostorne informacije i politika razmjene
podataka u Sloveniji
PDF

PDF
 

10:45-11:00

11:00-11:15

ZAJEDNIČKO FOTOGRAFIRANJE

PAUZA ZA KAVU

OKRUGLI STOL; NIPP jučer, danas, sutra

Moderator: T. Ciceli

11:15-12:45

Okrugli stol

Sudionici:

T. Petek, Geodetska i kartografska uprava Republike Slovenije

V. Cetl, European Commission DG Joint Research Centre

I. Čižmek, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

D. Markovinović, Državna geodetska uprava

D. Šiško, Grad Zagreb

T. Pušelj Ostroški, Hrvatska udruga poslodavca
PDF 

12:45-13:45

PAUZA ZA RUČAK

I. SESIJA

Voditelj sesije: I. Gašparović

13:45-15:15

AUTORI I
NASLOVI RADOVA
PREZENTACIJE
S. Marasović, Ž. Hećimović, J. Crompvoets: Rezultati ankete o stanju lokalne infrastrukture prostornih podataka u gradovima Republike Hrvatske
 
V. Poslončec-Petrić: BESTSDI – regionalni ERASMUS+ IPP projekt
 
J. Lisjak, V. Cetl: Dobrovoljne geoinformacije za dogradnju infrastrukture prostornih podataka
 
D. Divjak, T. Ciceli, I. Mitton, Z. Štefan: Registar geografskih imena – tri godine od prve implementacije INSPIRE-a u Hrvatskoj
 
I. Majstorović, Ž. Stepan, A. Rigo: Podaci za potrebe izrade Nacionalnog prometnog modela za Republiku Hrvatsku
 
M. Miler, D. Medak, F. Peručić: GIS u funkciji pametnog grada
PDF

PDF

PDF


PDF

PDF

PDF

15:15-15:30

PAUZA ZA KAVU

II. SESIJA

Voditeljica sesije: V. Poslončec-Petrić

15:30-16:45

AUTORI I
NASLOVI RADOVA
PREZENTACIJE
I. Skender, G. Vukšić, V. Gavrilović: Primjeri primjene GIS-a u oblaku korištenjem platforme ArcGIS

J. Pezo, M. Škvorc, T. Obad: Novi Geoportal i mrežne usluge Albanske državne uprave za prostorne podatke (ASIG)
 
M. Hrastovski, S. Mihalić Arbanas, S. Bernat: Identifikacija pokretača poplava u Gradu Zagrebu – analiza  oborinskih događaja 2013. i 2014. godine
 
R. Medan: Otvoreni podaci u Geodetskoj tehničkoj školi

S. Buhin, V. Poslončec-Petrić: Primjena web servisa u prostornom planiranju
PDF


PDFPDFPDF

PDF

16:45-17:00

ZATVARANJE

 

 


ORGANIZATORI

 

KORISNE INFORMACIJE